મિડ કેપ ફંડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો એક પ્રકાર છે.

જ્યાં મિડ-માર્કેટ વેલ્યુ ધરાવતી કંપનીઓમાં નાણાંનું રોકાણ કરવામાં આવે છે.

વેલ્યુ રિસર્ચએ જણાવ્યું કે કયા મિડ-કેપ ફંડે 18 ઓક્ટોબર સુધી સૌથી વધુ વળતર આપ્યું છે.

ક્વોન્ટ મિડ કેપ ફંડે એક વર્ષમાં 26 ટકા વળતર આપ્યું છે.

છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં, આ ફંડમાં નાણાં 38.15 ટકાના CGARથી વધ્યા છે.

મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ ફંડે છેલ્લા એક વર્ષમાં રોકાણકારોને 21.36 ટકા વળતર આપ્યું છે.

SBI મેગ્નમ મિડકેપ ફંડે એક વર્ષમાં 21.36 ટકા વળતર મેળવ્યું છે.

નિપ્પોન ઈન્ડિયા ગ્રોથ ફંડે એક વર્ષમાં 29.33 ટકા વળતર આપ્યું છે.

મીર એસેટ મિડકેપ ફંડે એક વર્ષમાં 26.4 ટકા વળતર આપ્યું છે.