FD એક સુરક્ષિત રોકાણ વિકલ્પ છે

આમાં પૈસા ગુમાવવાનું જોખમ નથી.

મેચ્યોરિટી પર તમને વ્યાજ સહિત આખા પૈસા મળે છે.

SBI 400 દિવસની FD પર 7.10 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે.

ICICI બેંક 15 મહિનાથી બે વર્ષની FD પર 7.1 ટકા વ્યાજ આપે છે.

HDFC બેંક 4 વર્ષની FD પર 7.2 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે.

બેંક ઓફ બરોડા બે થી ત્રણ વર્ષની FD પર 7.25 ટકા વ્યાજ આપે છે.

IDFC ફર્સ્ટ બેંક એક થી બે વર્ષની મુદત માટે FD પર 7.5 ટકા વ્યાજ ઓફર કરે છે.