અમિતાભ બચ્ચને આ શેરમાં રોકાણ કર્યું છે, તે ટૂંક સમયમાં તમારી દિવાળી ગિફ્ટ બની શકે છે.

Anil Kumar

હલો, મિત્રો! આવા એક નવો અને તાજું લેખમાં આપનું સ્વાગત છે. આ લેખમાં અમિતાભ બચ્ચન, આ સદીનો સૌથી મોટો મેગાસ્ટાર કહેવામાં આવ્યો છે, તેની શેર્સમાં શ્રેણી રૂ. 66 ની મૂલ્ય મૂક્યો છે તેમ જાણવામાં આવશે. આપના નિવેશકોને બોનસ શેર્સ આપવાનું આ કંપનીએ યોજ્યપણે બનાવ્યો છે, અને આ વિષય પર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. આ કંપનીનું નામ જાણવામાં આવશે અને શેર ધરણ ના પ્રમુખ દરમેયા વિષે જાણવામાં આવશે. પરંતુ પહેલાં, આપને એવી વિનંતી છે કે આપ જોઈ રહ્યા છો તો, અમે માં WhatsApp પર જોડવાની વિચાર કરી શક્યું છે. અહીં અમે શેર માર્કેટ સંબંધિત માહિતી આપી રહ્યા છીએ.

મિત્રો, ચાલો આજ એવી કંપનીને ચર્ચા કરીએ છે જે સ્ટીલ વાયર, પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદ, અને પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ જેવી ઉત્પાદન કરે છે. આ કંપનીની માર્કેટ કૅપ રૂ. 889 કરોડ છે. તેનું મુખ્ય મુદ્રામૂલ્ય રૂ. 10 છે. ભવિષ્યમાં, આ કંપની તેમના નિવેશકોને શેર સ્પ્લિટ આપવાનું છે. અને આ સાથે, આ કંપનીનું મુનાફો 53 ટકા છે. ન્યૂનતમ ઇક્વિટીની પ્રતિન્યાય 23 ટકા કરતી રહ્યું છે.

કંપનીનું પ્રદર્શન કેવું રહ્યું છે?

એવું તે જણવા મહત્વપૂર્ણ છે કે આ કંપનીની એસેટ્સ માત્ર રૂ. 22 કરોડ છે, અને તેનો કર્જ રૂ. 227 કરોડ છે. વિત્તીય દાયિત્વની દ્રષ્ટિએ, કંપનીનું દાયત્વ રૂ. 57 કરોડ છે. ઉપરંતુ, કંપનીની રિઝર્વ્સ રૂ. 189 કરોડ છે. આ કંપની સંબંધિત છેને કેટલાક ચંગા વિષે જાણવું દો. જો આપણે શેર હોલ્ડિંગ પેટર્ન જોઈએ, તો પ્રમોટર્સની હોલ્ડિંગ 75% છે.

  • આ કંપનીની દરમ્યાન એક અચ્છો તિમાહી આવત દેવામાં આવ્યું છે.
  •  આ કંપનીએ પાછલા 5 વર્ષોમાં 33.1% CAGR નું મૂલ્યાંકન કર્યું છે.
  •  દાયિત્વ દિવસોનું સુધર્યું છે, 42.4 થી 26.1 દિવસો.
  •  આ કંપનીએ છેલ્લા 10 વર્ષોમાં સર્દીઓનો ઔસત વૃદ્ધિ મૂકી છે, 22.6%.
  •  આ કંપનીએ તેમની કામની નીતિને 64.0 દિવસોથી 37.9 દિવસોમાં ઘટ્યું છે.

અચાનક: – અમારું લક્ષ્ય ભારતમાં વિત્તીય શૈક્ષણિકતાને સાધવો છે. અમે શેર કરેલી સામગ્રી માત્ર શિક્ષણ અને મનોર જન માટે છે. અમે SEBI દ્વારા રજીસ્ટર થવામાં આવતા વિત્તીય પોરાના સલાહકારો નથી. તેથી અમે કોઈ પ્રવૃત્તિ અથવા વિત્તીય સलાહની સેવા પ્રદાન નથી કરતા. તમારા પૈસા અને તમારી નિર્ણયો માટે તમે પૂરી પ્રતિસાદી રહેશો. તમારા વિત્તીય વ્યય માટે, અમે SEBI રજીસ્ટર વિત્તીય સलાહકારની સલાહ માટે એક SEBI રજીસ્ટર વિત્તીય સलાહની સલાહ આપીશું.

Share This Article
Leave a comment