સુઝલોનના રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર, ફરી મોટો ઓર્ડર મળ્યો, શેર વધ્યા.

Anil Kumar

Suzlon Energy Share News: હલો મિત્રો, આવાજમાં સ્વાગત છે! અમે આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ એક નવું આનંદદાયક લેખનમાં. જો તમે પણ સ્ટોક માર્કેટમાં નિવેશ કરો છો અને તમારી શેર્સ માં સુઝલોન એનર્જીનું પણ નિવેશ છે, તો મિત્રો, માણસ તમની મનશાંતિ સાથે તૈયાર થવાની મળ્યું છે, જેને વાંચ્યા કે સાંભાળ્યું પછી તમે મોટો આનંદ મળ્યો છો અને તમે સારી મુનાફા પણ મેળવી શકો છો. હા, મિત્રો, આપને મળ્યું છે કે સુઝલોન એનર્જીની ફરીથી મોટું પ્રોજેક્ટ મળ્યું છે. તેથી ચાલો, આવો જાણીએ આ નવા આદેશ અને કંપનીના શેર્સની સ્થિતિ વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી.

નવીનતમ અપડેટ શું છે?

હા, મિત્રો, વિન્ડ ટર્બાઇન નિર્માણ કંપની Suzlon Energy ને Juniper Green Energy માંથી 50.4 MW 3 MW શ્રેણીના ટર્બાઇન માટે એક ઓર્ડર મળ્યો છે. આ ઓર્ડરની અંતર્ગતી રહેશે કે કંપની 3.15 MW ની ક્ષમતા સાથે 16 વિન્ડ ટર્બાઇન્સ પ્રાપ્ત કરશે. મિત્રો, આવી જાણકારી છે કે આ પ્રોજેક્ટ ગુજરાતના દ્વારકા જિલ્લા માં મળ્યો છે અને આ ઓર્ડરને કંપનીને 2025 સુધી પૂર્ણ કરવો છે.

તમારી માહિતી કંપનીને આપો. આ ઓર્ડરમાં વિન્ડ ટર્બાઇનની વિતરણ મળવાની સાથે તેમની સંચાલન અને અનુરક્ષણ ની કામગીરીનો પણ ધારણા કરવો પડશે. આ કંપનીને 3 વોટ શ્રેણી માં આ આદેશ Juniper Green Energy દ્વારા આપ્યો છે અને આ આદેશ વધુ વખત પછી આપ્યો છે, તે મહત્વપૂર્ણ છે.

ટૂંકા ગાળામાં સારો નફો

પ્રિય મિત્રો, મોકલવામાં આવ્યું છે કે Suzlon Energy ના શેર્સ વર્તમાનમાં ₹ 32 મૂળ્યે વ્યાપારમાં છે અને આ શેર્સનું 52 અઠવાડિય ઉચ્ચ સ્તર ₹ 34.10 અને 52 અઠવાડિય નીચુ સ્તર ₹ 6.95 છે. કંપનીના શેર્સ વર્તમાનમાં આપનું 52 અઠવાડિય ઉચ્ચ સ્તરની બહુ નજીક છે. તમારી માહિતી માટે અમે આપણે કહીએ છીએ કે કંપનીના શેર્સ અપના નિવેશકો માટે ટૂંક મુદ્દો બની છે. આપની માહિતી માટે, અમે કહીએ છીએ કે કંપનીના શેર્સે છેલ્લા 6 મહિનામાં 250 ટકા પર વધારો દેખાવ્યો છે.

માર્કેટ કેપ શું છે?

મિત્રો, જો અમે કંપનીના શેરનું પ્રદર્શન વિશે ચર્ચા કરીએ, તો કંપનીના શેરોમાં પાછો છતા વાર માં 18 ટકાનો વૃદ્ધિ આવ્યો છે. છે છે, છેલો 6 મહિનામાં તેમની વૃદ્ધિ 295 ટકાની છે. પાછલો વર્ષ, ત્યારે અદ્વિતીય 302 ટકાની વૃદ્ધિ થઈ છે. તાત્કાલ, છાણી 5 વર્ષોમાં અસરકારક 454 ટકાની વૃદ્ધિની દેખાતી ગઈ છે. મૂકવામાં આવે છે કે કંપનીના શેરનું મુદ્રામૂલ્ય પાંચ વર્ષ પહેલા લગભગ ₹ 5.70 હતું અને હવે તે ₹ 32 પાર કર્યું છે.

પરંતુ મિત્રો, અમે તમને મળેલી આ સંમુચ્ય માહિતી મુલાકાતે ઇન્ટરનેટ દ્વારા મેળવ્યું છે, અને જો તમને અમારી આપેલી માહિતી ગમે છે અને મુફ્ત સ્ટોક માર્કેટના સંબંધિત અપડેટ મેળવવાની ઇચ્છા છે, તો મોકલ્યો WhatsApp પર અમારી અનુસરો. અને આવી રીતે મનેકલ્યો ન કરજો.

અનુચરણ: – ભારતમાં વિત્ત વિજ્ઞાનને સંવૃદ્ધ કરવી છે. અમે એટલું માત્ર શૈક્ષણિક અને મનોરंજન માટે માહિતી પોસ્ટ કરીએ છીએ. અમે SEBI રજીસ્ટર્ડ વિત્ત માર્ગદર્શક નથી. આવામાં કોઈ વિત્ત અથવા વિત્ત માર્ગદર્શન સેવાઓ પ્રદાન ન કરીએ. તમે પૂરીતે તમારા પૈસો અને તમારા નિર્ણયો માટે જિમ્મેદાર રહીશું. તમારા વિત્તની વિનિવેશ માટે SEBI રજીસ્ટર્ડ વિત્ત માર્ગદર્શકને સંપર્ક કરવાનું સિફારીશ કરીએ.

Share This Article
Leave a comment